Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Những điều ít biết về ngày 8/3

 - Ngày 8/3, phụ nữ trên toàn thế giới được tôn vinh. Tuy nhiên, ngày này bắt nguồn từ đâu thì hẳn nhiều người còn chưa biết.
Liên hợp quốc chính thức công nhận ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ vào năm nào?

A.Năm 1975

B.Năm 1977

Đáp án: Đáp án chính xác Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia) Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hàng năm. Ngày này được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977.

C.Năm 1979

Những điều ít biết về ngày 8/3

Ở Việt Nam ngày 8/3 còn là ngày kỷ niệm của sự kiện nào?

A.Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đáp án: Bạn đã đúng. Ở nước ta, vào ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng – hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt.

B.Khởi nghĩa Lam Sơn

Ngày quốc tế phụ nữ bắt nguồn từ phong trào nào?

A.Phong trào đấu tranh của nữ công nhân

Đáp án: Chính xác! Ngày Quốc tế Phụ nữ bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của nữ công nhân ở New York vào ngày 8/3/1857.

B.Phong trào đòi quyền học tập của nữ sinh

C.Phong trào đấu tranh của các bà mẹ

 
Những điều ít biết về ngày 8/3

Năm 1908, phụ nữ New York đấu tranh đòi quyền gì?

A.Tăng lương, giảm giờ làm

B.Tăng Lương, giảm giờ làm, quyền bầu cử

Đáp án: Chính xác

C.Tăng lương và quyền bầu cử

Đáp án: Chưa chính xác. Năm 1908, 15.000 phụ nữ New York, đòi tăng lương, giảm giờ làm và quyền bầu cử.