Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Cư dân Mulberry Lane bầu ban quản trị chung cư

Ngày 8/4, hàng nghìn cư dân tại Cụm chung cư Mulberry Lane đã bầu ra Ban quản trị lần thứ nhất, theo thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

Cư dân Mulberry Lane bầu ban quản trị chung cư

Hội nghị được tổ chức tại tầng 5 tòa nhà B, C, D với sự tham gia của hơn 1200 cư dân, đạt 75% đại diện chủ sở hữu, đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật.

Cư dân Mulberry Lane bầu ban quản trị chung cư

Trước đó, cư dân đã được thông tin và cung cấp các văn bản liên quan về Hội nghị để có thời gian tìm hiểu, đóng góp ý kiến.

Cư dân Mulberry Lane bầu ban quản trị chung cư

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn chủ tịch đã đọc dự thảo về các quy chế, đề án để thông qua biểu quyết: Quy chế tổ chức HNNCC lần đầu, Đề án nhân sự Ban quản trị, Số lượng thành viên Ban quản trị (15 người), Quy chế bầu cử Ban quản trị, Dự thảo hoạt động của Ban quản trị, Quy chế tổ chức HNNCC thường niên, bất thường, Quy chế thu chi tài chính, Nội quy, quy định Cụm nhà chung cư, Báo cáo tài chính,…

 
Cư dân Mulberry Lane bầu ban quản trị chung cư

Hầu hết cư dân đều thể hiện sự nhất trí cao đối với các văn bản này. Đồng thời, Đoàn chủ tịch cũng tiếp thu một số ý kiến đóng góp của cư dân và sẽ chuyển giao các ý kiến này cho Ban quản trị để tiếp tục kiện toàn các văn bản.

Cư dân Mulberry Lane bầu ban quản trị chung cư

Tính đến thời điểm bầu cử, đã có 1205 phiếu được phát ra, 1141 phiếu hợp lệ. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu độc lập dưới sự giám sát của các bên, 12 cư dân đã trúng cử vào Ban quản trị. Ngay sau đó, Ban quản trị mới thành lập tiến hành hiệp thương thành công và nhất trí đề cử các Trưởng và Phó ban.

Cư dân Mulberry Lane bầu ban quản trị chung cư

Trong thời gian tới, Chủ đầu tư - Ban quản lý sẽ tiến hành bàn giao các văn bản, tài liệu, báo cáo thu chi chi tiết và toàn bộ Quỹ bảo trì, Quỹ quản lý chung cư,… cho Ban quản trị. Ban quản trị với năng lực, kinh nghiệm và sự tâm huyết sẽ tiếp tục xây dựng Mulberry Lane trở thành nơi đáng sống cho hàng nghìn cư dân.

Lệ Thanh