Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bùng nổ tranh chấp chung cư, Hà Nội vào cuộc xử lý

Hà Nội yêu cầu lập danh sách những chủ đầu tư để tranh chấp kéo dài theo dõi để báo cáo thành phố xem xét năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác. Đặc biệt, yêu cầu không được giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách theo dõi nói trên.


UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố.


Với các chung cư thương mại chưa thành lập ban quản trị, không có kinh phí bảo trì..., UBND các quận, huyện phải kiểm tra, đôn đốc xử lý. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án và tổ chức thực hiện đối với các chung cư chưa đủ điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư (có thể do chưa đủ hộ dân, số người tham dự không đạt tỷ lệ...). Những nội dung này cần phải báo cáo Sở Xây dựng để cơ quan này kiểm tra, hướng dẫn.

Bùng nổ tranh chấp chung cư, Hà Nội vào cuộc xử lý
Cư dân khu đô thị Gamuda Gardens căng băng rôn nêu lên những kiến nghị với chủ đầu tư trong đó phản đối việc điều chỉnh quy hoạch tại khu đô thị.


Với tất cả những trường hợp này, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện tổng hợp, xử lý theo quy định, đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND thành phố xem xét năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác. Lãnh đạo thành phố cũng nêu rõ, Sở Tài nguyên & Môi trường không được đề xuất giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách theo dõi nói trên.


Trong khi đó, theo UBND thành phố, các chủ đầu tư phải thực hiện phần trách nhiệm đã được pháp luật quy định và các nội dung trên phải hoàn thành trong quý III.


UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng tổ chức hội nghi tập huấn quy định của pháp luật, hồ sơ, trình tự, thủ tục bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì, công tác quản lý vận hành, xác định và bàn giao diện tích sở hữu chung theo quy định cho các ban quản trị nhà chung cư đã được thành lập tại từng quận, huyện. Công tác này phải hoàn thành trong quý III.


Việc tập huấn cho các ban quản trị của các tòa nhà còn lại, Sở Xây dựng phải hoàn thành trước tháng 11, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện trong việc triển khai biện pháp xử lý với các trường hợp chậm triển khai.


UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện triển khai việc kiểm tra, quản lý về phòng cháy chữa cháy.

 


“Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung trên, trước hết là xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cụ thể cho các toà nhà không thể khắc phục do liên quan đến kiến trúc, kết cấu, hoàn thành trước tháng 9. Các nội dung khác phải hoàn thành trong quý III”, văn bản nhấn mạnh.


Cơ quan này cũng chỉ đạo các