Không lấy đất rừng phòng hộ làm sân golf Vân Đồn

-Bộ Xây dựng đề nghị triển khai sân golf Vân Đồn (Quảng Ninh) không lấy đất rừng phòng hộ, đất cư dân lâu đời để làm sân golf.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 1877/BXD-QHKT gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư về vấn đề bổ sung dự án Vân Đồn Golf Club tại xã Vạn Yên (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

sân golf Vân Đồn, Bộ Xây dựng, Khu kinh tế Vân Đồn, đất rừng phòng hộ, đất lúa, Quảng Ninh, quy hoạch sân golf, giải phóng mặt bằng

(Ảnh minh họa)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng đề nghị việc triển khai dự án Vân Đồn Golf Club (xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) phải đáp ứng các điều kiện sau: Phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009, phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Ninh. Không lấy đất trồng lúa (2 vụ), đất rừng phòng hộ, đất dân cư lâu đời để làm sân golf.

 

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho rằng, khai thác tối đa về cảnh quan, địa hình tự nhiên của khu vực, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo phù hợp tiêu chí xây dựng của Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Đảm bảo tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuân thủ quy định hiện hành.

Hồng Khanh

Không lấy đất lúa làm sân golf tại Bắc Giang

Không lấy đất lúa làm sân golf tại Bắc Giang

Việc triển khai bổ sung sân golf Việt Yên tại Bắc Giang không lấy đất trồng lúa (2 vụ), đất di tích tôn giáo, đất dân cư, làng xóm lâu đời để làm sân golf.

Hà Nội điều chỉnh dự án sân golf 36 lỗ

Hà Nội điều chỉnh dự án sân golf 36 lỗ

Hà Nội quyết định điều chỉnh, phân bổ lại cơ cấu các thành phần đất xây dựng tại dự án sân golf 36 lỗ nằm tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội).