Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

'Chết cười' bài hát chế biển số xe các tỉnh thành

Trên nền nhạc bài hát "Nỗi buồn hoa phượng" biển số xe của rất nhiều tỉnh trong cả nước đã được nhắc đến giúp người nghe có thể nhớ một cách dễ dàng.

 

(Theo Kiến thức)