Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đạo chích phá khóa điện, trộm SH trong 3 giây ở Vĩnh Phúc

Kẻ gian phá khóa điện trong chưa đầy 3 giây và trộm xe máy SH trót lọt trước một cửa hàng tại TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc sáng 11/2.

 

Nguồn: Facebook Lê Văn Tạch

(Theo VTC News)