Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hơn 400 phương tiện chưa nộp lại phù hiệu bị thu hồi

Tại Hà Nội, hiện vẫn còn hơn 400 phương tiện chưa nộp lại phù hiệu bị thu hồi, do vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải và luật giao thông.

 

Các xe này bị phạt vì vi phạm nhiều lỗi khác nhau và đã bị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ra quyết định thu hồi phù hiệu từ ngày 29/9, nhưng đến cuối tháng 10 vẫn chưa chấp hành hình thức phạt.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: nếu đến 1/11 mà các phương tiện này vẫn chưa nộp, hoặc kéo dài thời gian nộp phù hiệu, biển hiệu, thì Sở sẽ không cấp lại phù hiệu, và biển hiệu.

(Theo VTV)