Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hướng dẫn ghép xe vào nơi đỗ

Ghép xe theo kiểu song song với lề đường khó nhất khi có hai xe chặn đầu và đuôi. Infographic dưới đây giúp bạn nhanh chóng hơn chỉ với 6 bước đơn giản.

 

(Theo Cafeauto)