Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Một chiếc ô tô ở Việt Nam phải 'gánh' những loại thuế, phí nào?

Tại Việt Nam, khi mua mới một chiếc xe, phải đóng hàng chục loại thuế, phí khác nhau.

 
Một chiếc ô tô ở Việt Nam phải 'gánh' những loại thuế, phí nào?

(Theo CafeAuto)