Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Những vật dụng khẩn cấp cần trang bị cho ô tô

Bên cạnh những vật dụng có sẵn, bạn nên bổ sung một số thiết bị cần thiết nhằm xử lý những tình huống khẩn cấp trên đường.

 

(Theo Zing)