Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

'Ninja Lead' rẽ không quan sát, va chạm liên hoàn với 2 ô tô

Người phụ nữ xi nhan rẽ trái nhưng thiếu quan sát, va chạm liên tiếp với 2 ô tô rồi ngã sõng soài trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

 

Nguồn: Thân Hoàng Chính/Otofun

(Theo VTC News)