Tại sao máy bay cất và hạ cánh ngược chiều gió

Khi cất cánh và hạ cánh ngược chiều gió, máy bay sẽ ổn định và an toàn hơn.

 

(Theo Zing)