Thuế giảm, ô tô Thái Lan, Indonesia tràn vào Việt Nam

Một năm sau khi thuế nhập khẩu giảm, ôtô Thái Lan, Indonesia vào Việt Nam tăng vọt cả về số lượng lẫn giá trị, tính chung tăng 16% trong khi xe lắp ráp giảm 7%.

 
ô tô Thái Lan, ô tô Indonesia, xe lắp ráp, ô tô nhập, thị trường ô tô, thuế ô tô

(Theo Zing)