Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Xe chạy dưới nước giá 5.000 USD

Lấy ý tưởng từ những chiếc xe cũ, Theon Parseghian đã chế tạo ra Thenomics Evolvo, loại xe có thể chạy trên mặt mất và cả dưới nước.

 

(Theo Zing)