Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bí ẩn về đầu số điện thoại của người phương Đông

Theo quan niệm của người phương Đông, đầu số điện thoại có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng nhiều tới tài vận và may mắn của người dùng.

 

Vũ Ngọc Minh