Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Cứu cụ bà ngã từ thang cuốn tại trung tâm mua sắm

Một người đi bộ đã kịp cứu cụ bà ngã từ thang cuốn tại trung tâm mua sắm ở Nam Ninh, Quảng Tây., Trung Quốc. Quản lý trung tâm và các hành khách đều chạy đến cứu giúp cụ bà, dừng thang cuốn và gọi xe cấp cứu.

 

H.N. (theo CGTN)