Vừa khiêng quan tài vừa khiêu vũ kỳ quái

Những hình ảnh có phần kỳ lạ của những người khiêng quan tài nhảy theo nhạc.

 

Thanh Phong (tổng hợp)

  • Chủ đề :