Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Rợn người xem thiếu nữ nuốt bọ cạp sống

Một cô gái Trung Quốc biểu diễn màn ăn bọ cạp sống trước máy quay khiến nhiều người chết khiếp.


 

Hải Nguyên (tổng hợp)