Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng làm Chủ tịch Hội Truyền thông số nhiệm kỳ II

Sáng 20/5, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã bầu Ban Chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm 62 ủy viên. Tân Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam là Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, TS. Lê Doãn Hợp là Chủ tịch Danh dự của Hội trong khoá II.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng làm Chủ tịch Hội Truyền thông số nhiệm kỳ II
Đại hội II Hội Truyền thông số VN diễn ra sáng 20/5 tại hội trường Bộ TT&TT. 

Tại nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên, Hội truyền thông số Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện bộ máy tổ chức Hội, tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy ngành truyền thông số và nội dung số; các chiến lược xã hội hóa truyền thông số Việt Nam; 

Hội cũng đã góp phần tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đồng thời Hội cũng đã khuyến nghị các cơ quan chức năng trong việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh các hoạt động về TTS và nội dung số tại Việt Nam nói riêng và viễn thông, CNTT nói chung.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng làm Chủ tịch Hội Truyền thông số nhiệm kỳ II
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Đại hội II Hội Truyền thông số VN.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá cao những đóng góp của VDCA trong công tác thông tin truyền thông, phát triển và đẩy mạnh hoạt động truyền thông số, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì công tác thông tin, truyền thông, truyền thông số, mà Hội Truyền thông số Việt Nam là tổ chức hạt nhân sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng.

“Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện hết sức để giúp đỡ cho hoạt động của Hội Truyền thông số Việt Nam ngày càng phát triển hiệu quả. Bộ cũng sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường và phát huy vai trò của Hội Truyền thông số Việt Nam, để Hội ngày càng tham gia một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn trong lĩnh vực truyền thông số nói riêng và ngành thông tin truyền thông nói chung. Ngành thông tin truyền thông và Bộ Thông tin & Truyền thông coi Hội Truyền thông số Việt Nam là một bộ phận gắn chặt, không thể tách rời của ngành Thông tin & Truyền thông”, Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định.

Kiện toàn ban lãnh đạo Hội Truyền thông số

 

Đại hội lần thứ 2, Hội Truyền thông số Việt Nam đã biểu quyết kiện toàn ban lãnh đạo Hội nhiệm kỳ 2 (2017 - 2022).

Theo đó, Ban Chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm 62 ủy viên; Trong đó, có nhiều ủy viên là lãnh đạo đương nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên Giáo Trung ương.

Cũng tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022  đã tiến hành họp phiên thứ nhất, qua đó, bầu ra Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm 15 ủy viên. Ban Thường vụ cũng đã bầu ra, Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch Hội; Tổng thư ký và các Phó Tổng Thư ký Hội.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trở thành tân Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022. Phó Chủ tịch Hội gồm các ông: Nguyễn Xuân Cường, Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Lâm Thanh, Bùi Sĩ Hoa, Lê Đức Sảo.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng làm Chủ tịch Hội Truyền thông số nhiệm kỳ II
Tân Chủ tịch Hội Truyền thông số, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tặng hoa và kỷ niệm chương cho Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số, T.S. Lê Doãn Hợp. Ảnh: Phong Doanh.

Ông Lê Đức Sảo, Phó Tổng Thư ký Hội nhiệm kỳ 2011 – 2016, Bí Thư Chi bộ Hội, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử VietTimes cũng được tín nhiệm bầu làm Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đặc biệt, Đai hội đã nghi nhận công lao, nhất trí tôn vinh ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ I và bầu ông Lê Doãn Hợp làm Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ II (năm 2017-2022).

Được biết, TS. Lê Doãn Hợp, vì lý do cá nhân, với mong muốn tập trung vào hoạt động nghiên cứu, tổng kết và viết sách, đã xin không tham gia Ban Chấp hành Hội khóa II. Ông Hợp là người đã tham gia sáng lập và có nhiều đóng góp trong việc hình thành, trưởng thành và phát triển của Hội Truyền thông số Việt Nam.

H.P.