Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Không có cơ sở xử phạt Ngọc Trinh đấu giá SIM trái quy định

Qua vụ việc Ngọc Trinh đấu giá SIM siêu đẹp 0989.999.999 bất thành do người trả giá 18,688 tỷ đồng không thực hiện cam kết mua SIM, một số ý kiến dư luận cho rằng việc đấu giá này không đúng với quy định pháp luật, và Ngọc Trinh thậm chí có thể bị xử phạt hành chính vì tổ chức cuộc đấu giá SIM.

Không có cơ sở xử phạt Ngọc Trinh đấu giá SIM trái quy định
Nữ doanh nhân bí ẩn đã đấu giá thành công siêu SIM của Ngọc Trinh nhưng sau đó không thực hiện cam kết. (Ảnh: MTG).

Để lý giải vấn đề này, PV VietNamNet đã có cuộc trao đổi nhanh với đại diện lãnh đạo Cục Viễn thông trong những ngày giáp Tết Đinh Dậu về vấn đề này.

- Ông có thể cho biết việc tổ chức đấu giá SIM hiện được pháp luật quy định như thế nào?

- Hiện có các cơ sở quy định việc đấu giá, phân bổ các tài nguyên kho số viễn thông như sau:

1. trong Khoản 2,  3 Điều 48 Luật viễn thông quy định việc phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet được thực hiện theo các phương thức đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ; Trực tiếp theo quy hoạch trên cơ sở tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét cấp trước hoặc được quyền sử dụng trước, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này; Các phương thức phân bổ khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân được phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet có trách nhiệm: Sử dụng, cho thuê, cấp lại kho số viễn thông, tài nguyên Internet được phân bổ theo đúng mục đích, phạm vi, đối tượng theo quyết định phân bổ và quy định quản lý kho số viễn thông, quy định quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; 

2. Tại điểm b khoản 2 Điều 16 Luật Viễn thông quy định về Quyền và nghĩa vụ của thuê bao viễn thông: “Thực hiện quy định về quản lý tài nguyên viễn thông và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông;”

3. Tại điểm d, đ khoản 3 Điều 4 Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông quy định đối với Doanh nghiệp viễn thông: Cấp, hoàn trả, cho thuê mã, số được phân bổ theo quy hoạch, quy định quản lý và sử dụng kho số; Kiểm tra và thu hồi mã, số sử dụng không đúng mục đích hoặc sai quy định;”

4. Tại điểm a, b khoản 5 Điều 4 của Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông quy định Người sử dụng dịch vụ viễn thông: Sử dụng số thuê bao được cấp theo đúng hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ giao kết với doanh nghiệp viễn thông và quy định quản lý và sử dụng kho số; Hoàn trả lại số thuê bao khi không còn nhu cầu sử dụng.”

 

5. Tại khoản 5 Điều 48 Luật Viễn thông quy định “Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet thông qua đấu giá, chuyển nhượng; trách nhiệm bồi thường khi thu hồi kho số viễn thông, tài nguyên Internet”.
Quy định này đã được cụ thể hóa tại Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Trong quyết định 38  quy định trình tự, thủ tục đấu giá kho số viễn thông bao gồm: thành lập Hội đồng đấu giá, xây dựng quy chế đấu giá, xác định giá khởi điểm của kho số viễn thông mang ra đấu giá, tiền đặt cọc, phương thức đấu giá, cách xác định người trúng đấu giá, phân bổ kho số sau khi trúng đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông đối với kho số viễn thông được phân bổ sau khi trúng đấu giá…v.v”. 

6. Tại khoản 6 Điều 48 Luật Viễn thông quy định “6. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc thi tuyển, đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet và danh mục kho số viễn thông, tài nguyên Internet được đấu giá trong từng thời kỳ.”

- Vậy trường hợp người mẫu Ngọc Trinh đấu giá SIM trái quy định có bị xử phạt hành chính không, thưa ông?

- Căn cứ vào Luật Viễn thông, Thông tư 25 thì tổ chức, cá nhân chỉ được phép “sử dụng, cho thuê, cấp lại” kho số viễn thông, trong đó tổ chức (doanh nghiệp) được phép sử dụng, cho các doanh nghiệp khác thuê lại số thuê bao, cấp số thuê bao cho người sử dụng, còn người sử dụng chỉ được phép sử dụng số thuê bao viễn thông, không được đấu giá (như đã quy định chi tiết tại khoản 3, 4, 5 của Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông và khoản 3 Luật Viễn thông).

Thẩm quyền đấu giá, phân bổ kho số viễn thông là Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền đấu giá kho số viễn thông (Điều 5, 6 Luật Viễn thông).

Quy trình, thủ tục đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông tuân theo Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm hành chính (nghị định 174) lại không có quy định về việc xử phạt VPHC đối với hành vi tổ chức đấu giá kho số viễn thông trái thẩm quyền (trường hợp của Ngọc Trinh). Hành vi này cần được cập nhật khi sửa đổi bổ sung Nghị định 174.

Do việc đấu giá kho số do Ngọc Trinh tổ chức là trái thẩm quyền nên việc đấu giá này là vô giá trị và hợp đồng chuyển nhượng số điện thoại đó (nếu có) cũng là hợp đồng vô hiệu. 

- Xin cảm ơn ông

H.P.