Tránh thất thoát tài sản nhà nước khi cổ phần hóa ​DN thuộc Bộ TT&TT

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, quá trình cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ cần chú trọng đến quy trình, thủ tục và phương án cổ phần hóa để tránh thất thoát tài sản nhà nước. 

Chiều 8/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ TT&TT (Ban Chỉ đạo) giai đoạn 2016 - 2020.

Tránh thất thoát tài sản nhà nước khi cổ phần hóa ​DN thuộc Bộ TT&TT

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ TT&TT giai đoạn 2016 - 2020.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp cho biết, ngày 25/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg, phê duyệt đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020". Theo đó, Bộ TT&TT có trách nhiệm phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc Bộ, gồm MobiFone, VTC và VNPost; thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại đối với Tập đoàn VNPT. Thời hạn hoàn thành trước 31/8.

Để triển khai thực hiện Quyết định trên, ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 1281/QĐ-BTTT thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ TT&TT giai đoạn 2016 - 2020 nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại, thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT, do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn là Trưởng ban. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng ký Quyết định số 1284/QĐ-BTTT thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Căn cứ tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp có vốn nhà nước, xây dựng danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm (giai đoạn 2017 - 2020) tại Quyết định số 58/2016/QĐ TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã có Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 phê duyệt danh mục DNNN thuộc Bộ TT&TT hoàn thành cổ phần hóa (hoàn thành bán cổ phần lần đầu) theo từng năm như sau: MobiFone và VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa năm 2018; VNPT hoàn thành năm 2019; VNPost không thuộc đối tượng phải cổ phần hóa.

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu Ban chỉ đạo cần ban hành quy chế làm việc cũng như phân công công việc, nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên thuộc Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc. Ngoài ra, các lãnh đạo đơn vị tham gia Ban chỉ đạo phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến chuyên sâu về từng lĩnh vực mình phụ trách và cả các lĩnh vực khác đối với các phương án tái cơ cấu, cổ phần hóa của các doanh nghiệp thuộc Bộ. 

Tránh thất thoát tài sản nhà nước khi cổ phần hóa ​DN thuộc Bộ TT&TT

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Người đứng đầu Bộ TT&TT cũng ủy quyền cho Thứ trưởng Phạm Hồng Hải chủ trì tất cả các buổi họp của Ban Chỉ đạo, đồng thời giao cho Vụ Quản lý doanh nghiệp, với tư cách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo làm đầu mối tổng hợp các ý kiến, tham mưu cho Ban Chỉ đạo quyết định mọi công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

"Như Thủ tướng đã nhiều lần chỉ đạo, chúng ta cần phải quan tâm đến quy trình, thủ tục tái cơ cấu doanh nghiệp, quan tâm phương án cổ phần hóa doanh nghiệp để tránh thất thoát tài sản nhà nước. Mọi quy trình, thủ tục cơ cấu lại doanh nghiệp phải được tiến hành chặt chẽ, tính toán đầy đủ các giá trị vô hình của doanh nghiệp, nhất là theo tinh thần của nghị quyết Trung ương 5, Khóa 12", Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Tuấn Anh