Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Chủ đề năm 2018 của Quảng Ninh: bảo vệ môi trường tự nhiên

Năm 2018, Quảng Ninh chọn chủ đề công tác "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” nhằm tập trung tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của năm, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực.

Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình thế giới, trong nước, Quảng Ninh vẫn đạt được mức tăng trưởng cao, đứng trong top 5 địa phương có chất lượng tăng trưởng tốt nhất cả nước. Với các chủ đề công tác thực hiện cho từng năm, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo bứt phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” được thực hiện quyết liệt, hiệu quả ở các cấp với các giải pháp cụ thể đã tạo sự chuyển biến tích cực, có tác động tích cực lên các bộ máy hành chính Nhà nước và đông đảo người dân, được cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2017 Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP đạt 10,2%, giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ 14,5%, doanh thu du lịch tăng 10%. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Môi trường là chủ đề công tác năm 2018

Năm 2018, Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững, trọng tâm là tiếp tục nâng cao rõ rệt tỷ trọng, chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, tiến tới đẳng cấp quốc tế. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, ngân sách...) và tập trung ưu tiên nguồn lực để xây dựng và phát triển Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Quảng Ninh chọn chủ đề công tác "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” nhằm tập trung tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của năm.

Chủ đề năm 2018 của Quảng Ninh: bảo vệ môi trường tự nhiên


Theo đó, tỉnh thực hiện quy hoạch và sớm triển khai các vùng bảo tồn đặc biệt đối với tài nguyên rừng, biển thuộc vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Cô Tô. Để tiếp tục mở rộng không gian phát triển, tỉnh coi trọng quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm áp lực đối với môi trường, cân bằng giữa các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Tỉnh ủy Quảng Ninh đề ra nhiều giải pháp với quyết tâm tạo thay đổi, chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường sống. Tập trung hoàn thiện và thực hiện tốt các phương án, đề án bảo đảm vệ sinh môi trường; rà soát, điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn về quy hoạch bảo vệ môi trường… di chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra ngoài trung tâm đô thị; kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường và tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi các nội dung cam kết; xây dựng bổ sung các tiêu chí để làm căn cứ chấp thuận các dự án đầu tư nhằm tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, tập trung đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ từ cấp xã, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý các cấp và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; rà soát, bổ sung các chế tài mạnh để xử lý nghiêm khắc các vi phạm về môi trường.

Tiếp tục những việc đang làm và xác định các mục tiêu để bước tiếp trong năm 2018, Quảng Ninh tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành tựu đã đạt được, tinh thần năng động, sáng tạo, chủ trương “bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” sẽ được nhân dân tiếp nhận và tích cực tham gia thực hiện để xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững.

 

M.M

 

Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về bandoisong@vietnamnet.vn

Đường dây nóng HN: 0923457788 - HCM: 0962237788