Đến 2020, trên 80% xã Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 80% trở lên số xã đạt chuẩn NTM (tăng thêm 110 - 130 xã so với năm 2015); có 10 huyện, thị xã trở lên đạt NTM.

Hà Nội được đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả xây dựng NTM. Năm 2016, toàn TP có thêm 54 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã về đích lên 255/386 xã, chiếm 66,02%. Trong số 131 xã còn lại có 88 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 42 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chỉ còn xã Ba Vì, huyện Ba Vì đạt 8 tiêu chí. Về cấp huyện, đến nay Hà Nội có 3 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM là Đan Phượng, Đông Anh và Thanh Trì.

 


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố, TP.Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5-4%/năm trở lên; giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế đạt 250 triệu đồng/ha trở lên, chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 25% lên 35% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM, nhất là các tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và thu nhập.

Phấn đấu đến năm 2020 thành phố có 80% trở lên số xã đạt chuẩn NTM (tăng thêm 110 - 130 xã so với năm 2015), có 10 huyện, thị xã trở lên đạt NTM. Hạ tầng kinh tế, xã hội khu vực nông thôn được đầu tư đồng bộ, đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh, trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo.

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 49 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1,5% (theo tiêu chí mới)...

Theo đó, Hà Nội tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển nông nghiệp trong 5 năm tới là: Triển khai đồng bộ kế hoạch tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp Thủ đô giai đoạn 2016-2020; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa vào sản xuất; trọng tâm là sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn, hoa, cây cảnh, cây ăn quả đặc sản (cam canh, bưởi diễn, nhãn chín muộn, chuối nuôi cấy mô); chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất giống, chăn nuôi bò thịt, bò sữa, nuôi thâm canh thủy sản...

M.M

 

Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về bandoisong@vietnamnet.vn

Đường dây nóng HN: 0923457788 - HCM: 0962237788