Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đồng Tháp thí điểm mô hình chuyển giao dịch vụ hành chính công

Từ 1/8/2018 Đồng Tháp thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công (giai đoạn I) cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện. Theo đó, nhân viên Bưu điện sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay cho công chức tại Bộ phận một cửa của tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp thí điểm mô hình chuyển giao dịch vụ hành chính công
Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn và Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận Quyết định từ UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương về việc thí điểm chuyển giao thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công (giai đoạn I)

Chuyển giao dịch vụ hành chính công cho bưu điện

Đồng Tháp là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thực hiện mô hình này. Đây được coi là bước đột phá trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm mang lại các lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việc chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện không chỉ giúp cho các cơ quan hành chính Nhà nước tinh giản biên chế, giảm tải công việc, giảm chi đầu tư cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư; mà còn đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.

Từ ngày 1/8/2018 tỉnh Đồng Tháp sẽ thực hiện chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã cho Bưu điện thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ hành chính công. Việc chuyển giao sẽ được thực hiện nguyên tắc đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thuận lợi, hiệu quả cao. Do đó, tại các huyện Thanh Bình, Hồng Ngự và Tam Nông từ ngày 1/8/2018 thay vì đến bộ phận Một cửa của huyện, người dân và doanh nghiệp sẽ tới Bưu điện huyện để thực hiện việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu.

Tại cấp tỉnh, nhân viên Bưu điện sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Ngoại vụ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại huyện Thanh Bình nhân viên Bưu điện sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Văn hóa và Thông tin; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo.

Còn tại huyện Tam Nông, Bưu điện sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tư pháp; Đăng ký kinh doanh; An toàn thực phẩm; Công Thương; Nông nghiệp.

 

Riêng tại các xã Tân Long, Tân Thạnh (huyện Thanh Bình), Thường Phước 2, Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự), người dân và doanh nghiệp đến điểm Bưu điện Văn hóa xã để  tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các thủ tục hành chính liên thông, các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, các thủ tục hành chính theo Mô hình Hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà…

Nhiều lợi ích thiết thực

Theo ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, sự tham gia hỗ trợ của nhân viên Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ giúp giảm tải công việc tại bộ phận Một cửa các cấp, đồng thời các tổ chức, cá nhân sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi; hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực và các chi phí ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đặc biệt, khi đến trụ sở Bưu điện, người dân sẽ có tâm lý thoải mái hơn so với việc phải đến các cơ quan công quyền. Thông qua đó, người dân được tiếp cận, được phục vụ và được thụ hưởng các dịch vụ hành chính công theo hướng văn minh, hiện đại hơn.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn cho biết, việc chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đã thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm của cả UBND tỉnh cũng như ngành Bưu điện trong cải cách hành chính, đặt lợi ích của người dân, tổ chức, doanh nghiệp lên hàng đầu.

Đồng Tháp thí điểm mô hình chuyển giao dịch vụ hành chính công
Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn và CBCNV Bưu điện tỉnh Đồng Tháp tại Lễ chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Căn cứ vào kết quả triển khai Đề án giai đoạn 1, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá về hiệu quả thực hiện để quyết định việc mở rộng triển khai chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh trong các giai đoạn tiếp theo.

Xuân Thạch

 

Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về bandoisong@vietnamnet.vn

Đường dây nóng HN: 0923457788 - HCM: 0962237788