Cuốn sách tiết lộ nhiều chuyện thú vị về Tổng thống Mỹ

Cuốn sách tiết lộ nhiều chuyện thú vị về Tổng thống Mỹ

Never Enough (Không bao giờ là đủ) đã phác họa con người của tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm một cách sâu sát, lật giở cả gia phả, lần theo từng ngày tuổi thơ đến tận khi trưởng thành 

 
 
Giá vàng