Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Sửa quy trình xét giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về văn học nghệ thuật

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu sửa đổi Nghị định về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật.

Chiều 1/3, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" và "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2017.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã báo cáo Thủ tướng về những bất cập trong lần đầu tiên thực hiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật theo Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật.

Hiện nay, có 7 hồ sơ, trong đó có nhà thơ Thu Bồn (tên thật là Hà Đức Trọng) và nhạc sĩ Thuận Yến chưa được xem xét vì không có giải thưởng trong các cuộc thi hay liên hoan chuyên nghiệp do trong điều kiện chiến tranh nên không tổ chức được các cuộc thi. Cố nhà thơ Nguyễn Thị Xuân Quỳnh cũng nằm trong danh sách này nhưng ngày 23/2/2017, bà Lưu Khánh Thơ (đại diện gia đình của cố tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh) đã bổ sung vào hồ sơ này thêm giấy xác nhận của Hội Nhà văn Việt Nam về việc tập thơ thiếu nhi "Bầu trời trong quả trứng" của tác giả Xuân Quỳnh được Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982-1983. Trường hợp Nhà thơ Xuân Quỳnh coi như đủ hồ sơ.

Sửa quy trình xét giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về văn học nghệ thuật

 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, hồ sơ này tuy thiếu giải thưởng theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ nhưng các tác phẩm của họ được Hội đồng Giải thưởng đánh giá có giá trị rất cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sông xã hội, tác dụng giáo dục và định hướng thẩm mỹ cao cho thanh, thiếu niên; góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi nghe ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ VHTT&DL nghiên cứu sửa đổi Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, trong đó bổ sung quy trình để Hội đồng xét tặng các danh hiệu này báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét các trường hợp đặc biệt trước khi trình Chủ tịch nước quyết định.

Các trường hợp đặc biệt này là các tác giả, tác phẩm không có giải thưởng trong các cuộc thi hay liên hoan chuyên nghiệp do điều kiện chiến tranh hoặc tác giả đã mất nhưng có những tác phẩm nổi tiếng được xã hội tôn vinh.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Không được để các quy trình máy móc cản trở việc tôn vinh các tác giả có các tác phẩm văn học nghệ thuật nổi tiếng và có những đóng góp to lớn cho dân tộc".

T.Lê

 
 
 

Tin liên quan