Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này

- Sở hữu gương mặt đẹp tự nhiên, Hồ Ngọc Hà - người được phong tặng "nữ hoàng giải trí" còn là người chăm chỉ tập thể dục để giữ được phom dáng chuẩn. Cô được coi là biểu tượng của thời trang Việt, nữ ca sĩ đắt sô nhất nhì showbiz từ nhiều năm nay.

Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
 
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này
Đã có lúc Hồ Ngọc Hà gợi cảm nhường này

Ánh Ngọc