Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Lý Nhã Kỳ quyến rũ với phong cách cổ điển

- Trong bộ ảnh thực hiện tại Monaco, với lối diễn nhập tâm cộng với bối cảnh châu Âu hoa lệ và cổ kính, Lý Nhã Kỳ quyến rũ với từng shot hình.

Lý Nhã Kỳ quyến rũ với phong cách cổ điển
Lý Nhã Kỳ quyến rũ với phong cách cổ điển
Lý Nhã Kỳ quyến rũ với phong cách cổ điển
Lý Nhã Kỳ quyến rũ với phong cách cổ điển

 
Nhập Ảnh
Chú thích ảnh
Lý Nhã Kỳ quyến rũ với phong cách cổ điển
Lý Nhã Kỳ quyến rũ với phong cách cổ điển
Lý Nhã Kỳ quyến rũ với phong cách cổ điển
Lý Nhã Kỳ quyến rũ với phong cách cổ điển
Lý Nhã Kỳ quyến rũ với phong cách cổ điển
Lý Nhã Kỳ quyến rũ với phong cách cổ điển

Ảnh: Lê Thiện Viễn