Thí sinh Next Top tố giám khảo không công bằng

Cao Thiên Trang tỏ ý không phục kết quả của Tập 8 VietNam's Next Top 2017 bởi cô cho rằng Kiki Lê không thể về mà Nguyễn Hợp lại được ở lại. Giám khảo Trương Ngọc Ánh đã lớn tiếng dạy dỗ thí sinh.

 


Ngân An