260 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung vào ĐH Sư phạm HN2

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 vửa công bố điểm trúng tuyển và chỉ tiêu tuyển nguyện vọng bổ sung.

Điểm sàn vào Trường: Khối A, A1, B, D1, D4: 17,0 điểm; Khối C: 18,0 điểm; Khối M: 17,5 điểm; Khối T: 20,5 điểm (Môn Năng khiếu hệ số 2).

Điểm trúng tuyển vào từng ngành đối với thí sinh thi hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học thấp hơn 02 (hai) điểm so với thí sinh không dự thi liên thông cùng khu vực và cùng đối tượng tuyển sinh.

Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:

Tên ngành Khối thi Điểm
trúng tuyển (NV1)
Các ngành sư phạm
Giáo dục Mầm non M 17,5
Giáo dục Tiểu học A 19,5
A1 19,5
C 20,5
D1 19,0
Giáo dục Thể chất T 20,5
Sư phạm Ngữ văn C 18,0
D1 17,0
Sư phạm Hóa học A 18,0
Sư phạm Sinh học B 17,0
Giáo dục Quốc phòng - An Ninh A 15,0
A1 15,0
B 15,0
C 15,0
D1 15,0
Sư phạm Tiếng Anh D1 17,0
Sư phạm Lịch sử C 17,0
D1 16,0
Sư phạm Tin học A 17,0
A1 17,0
D1 17,0
Sư phạm Toán học A 20,0
A1 20,0
Sư phạm Vật lý A 18,0
A1 18,0
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp A 18,0
A1 18,0
D1 18,0
Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp B 17,0
Giáo dục Công dân C 16,0
D1 15,0
Các ngành ngoài sư phạm
Toán học A 20,0
A1 20,0
Công nghệ Thông tin A 17,0
A1 17,0
D1 17,0
Văn học C 18,0
D1 17,0
Ngôn ngữ Anh D1 17,0
Ngôn ngữ Trung Quốc D1 16,0
D4 16,0
Hóa học A 18,0
Sinh học B 17,0
Vật lý A 18,0
A1 18,0
Lịch sử C 17,0
D1 16,0
Khoa học Thư viện A 17,0
A1 17,0
  C 17,0
    D1 17,0
Việt Nam học C 18,0
D1 17,0

Điểm nhận hồ sơ và chỉ tiêu NV2 như sau:

Tên ngành Khối thi Điểm sàn
nhận hồ sơ
(HSPT-KV3)
Chỉ tiêu NV2
Sư phạm Ngữ văn C 18,0 30
D1 17,0
Giáo dục Quốc phòng - An ninh A 15,0 35
A1 15,0
B 15,0
C 15,0
D1 15,0
Sư phạm Lịch sử C 17,0 10
D1 16,0
Sư phạm Tin học A 17,0 30
A1 17,0
D1 17,0
Sư phạm Toán học A 20,0 35
A1 20,0
Giáo dục Công dân C 16,0 30
D1 15,0
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: 
Tên ngành Khối Điểm sàn
nhận hồ sơ
(HSPT-KV3)
Chỉ tiêu NV2
Ngôn ngữ Anh D1 17,0 30
Công nghệ Thông tin A 17,0 30
A1 17,0
D1 17,0
Ngôn ngữ Trung Quốc D1 16,0 30
D4 16,0
Lưu ý   
1. Đối tượng xét tuyển
- Thí sinh đã dự thi tuyển sinh đại học năm 2014 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT (không có môn nào bị điểm 0, điểm môn ngoại ngữ không nhân hệ số 2). Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển NV2 tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3.
- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. 
- Đối với ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh chỉ tuyển thí sinh thể hình cân đối: nam cao tối thiểu 1,65m nặng 45 kg trở lên, nữ cao tối thiểu 1,55m nặng 40kg trở lên.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc); 01 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ để liên hệ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

Ngân Anh

 
  • Tags: