Điểm xét tuyển ĐH Nam Cần Thơ, Võ Trường Toản

- ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An đã công bố điểm trúng tuyển, trong khi một số trường không tổ chức thi công bố điểm xét tuyển vào trường.

ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

Mức điểm dưới đây áp dụng với HSPT KV3. Do được hưởng chính sách đặc thù trong tuyển sinh dành cho khu vực khó khăn nên các thí sinh thuộc 3 khu vực Tây bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ nếu đạt điểm thi dưới điểm sàn ĐH (CĐ) không quá 1 điểm vẫn được tuyển.

Khối thi Điểm chuẩn
Thí sinh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ Thí sinh ngoài khu vực Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam Bộ
Hệ đại học
A 12 13
A1 12 13
B 13 14
D1,2,3,4 12 13
V 12 13
H 12 13
H1 12 13
Hệ cao đẳng
A 9 10
A1 9 10
B 10 11
D1,2,3,4 9 10
V 9 10
V1 9 10
H 9 10
H1 9 10

Điểm xét tuyển vào ĐH Võ Trường Toản

Khối thi Điểm xét tuyển
Hệ đại học
A, A1, C, D 13
B 14
Ngành Y khoa 18
Hệ cao đẳng
A, A1, C, D 10
B 11

Thời gian xét tuyển từ ngày 20/8 đến hết ngày 10/9/2014. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Điểm xét tuyển của ĐH Nam Cần Thơ như sau:

Ngành học Khối thi Điểm xét tuyển (HSPT KV3)
Hệ đại học
Dược sĩ

Công nghệ KT hóa học

A 13
B 14
Kế toán A, A1, D1 13
Tài chính ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Kỹ thuật CT xây dựng
Quan hệ công chúng A, A1, C, D1 13
Luật kinh tế
Quản lý đất đai

Quản lý tài nguyên đất và môi trường

A, A1, D1 13
B 14
Kiến trúc (môn vẽ nhân hệ số 2) A, A1 13
H, V 16
Hệ cao đẳng
Dược sĩ A 10
B 11
Kế toán A, A1, D1 10
Tài chính ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Công nghệ KT CT xây dựng
Quản lý đất đai B 11
Công nghệ KT kiến trúc (môn vẽ nhân hệ số 2) A, A1 10
V 12

Mức điểm trên áp dụng với HSPT KV3.

  • Nguyễn Thảo (tổng hợp)
 
  • Tags: