Điểm trúng tuyển ĐH Ngoại thương cao nhất 30

- Ngày 11/8, Trường ĐH Ngoại thương đã công bố điểm trúng tuyển hệ đại học và hệ liên thông ở các cơ sở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh.

ĐH Ngoại thương (cơ sở Hà Nội)

1. Điểm sàn trúng tuyển theo khối:

Khối A: 24 (các môn thi nhân hệ số 1)

Khối A1, D1,2,3,4,6: 22 (các môn thi nhân hệ số 1)

Khối D1 nhóm ngành Ngôn ngữ: 29,5 (tiếng Anh nhân hệ số 2)

Khối D3 chuyên ngành tiếng Pháp thương mại: 28 (tiếng Pháp nhân hệ số 2)

Khối D4 chuyên ngành tiếng Trung thương mại: 28 (tiếng Trung nhân hệ số 2)

Khối D6 chuyên ngành tiếng Nhật thương mại: 28 (tiếng Nhật nhân hệ số 2)

2. Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành:

Chuyên ngành A A1 D1 D2 D3 D4 D6
Kinh tế đối ngoại 26 24 23,5 22 23 22 22
Thương mại quốc tế 25 23,5 23
Quản trị kinh doanh quốc tế 24 22 22
Kế toán 24 22 22
Tài chính quốc tế 24 22 22
Phân tích và đầu tư tài chính 24 22 22
Ngân hàng 24 22 22
Kinh doanh quốc tế 24 22 22
Kinh tế quốc tế 24 22 22 22
Kinh tế và phát triển quốc tế 24 22 22
Tiếng Anh thương mại 30
Tiếng Pháp thương mại 28
Tiếng Trung thương mại 29,5 28
Tiếng Nhật thương mại 30 28
Luật thương mại quốc tế 24 22 22

Mức điểm trên áp dụng đối với HSPT KV3.

Thí sinh đăng ký dự thi khối D1 vào chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Tiếng Nhật thương mại có điểm bằng hoặc cao hơn điểm sàn trúng tuyển theo khối D1 nhóm ngành ngôn ngữ, chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi được nhà trường xét chuyển vào chuyên ngành Tiếng Trung thương mại.

Thí sinh đăng ký dự thi các chuyên ngành không có môn nhân hệ số 2, có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển theo khối, chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi được đăng ký xét chuyển chuyên ngành vào các chuyên ngành có các khối thi tương ứng còn chỉ tiêu như sau:

1. Quản trị kinh doanh quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh): 48

2. Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh): 18

3. Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính ngân hàng): 50

4. Ngân hàng (ngành Tài chính Ngân hàng): 60

5. Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế): 27

6. Kinh tế quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế): 29

7.  Kinh tế và phát triển quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế): 40

8. Luật thương mại quốc tế (ngành Luật): 60

Thời gian nộp đơn đăng ký xét chuyển chuyên ngành: 25/8/2014. Thời gian nhập học: từ 25-27/8/2014.

ĐH Ngoại thương (cơ sở TP.Hồ Chí Minh)

Chuyên ngành A A1 D1 D6
Kinh tế đối ngoại 24 23 22,5 22,5
Quản trị kinh doanh quốc tế 24 23 22
Tài chính quốc tế 24 23 22

Mức điểm trên áp dụng với HSPT KV3

Các thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Kinh tế đối ngoại nhưng không trúng tuyển, có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của chuyên ngành Tài chính quốc tế thì được xét chuyển vào chuyên ngành này.

Thời gian nhập học của trường từ ngày 25-26/8/2014.

Lưu ý với thí sinh: giấy báo trúng tuyển sẽ được chuyển phát nhanh về các Sở GD&ĐT trước ngày 15/8/2014. Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Đến ngày nhập học, thí sinh thuộc diện trúng tuyển nhưng không nhận được giấy báo trúng tuyển vẫn có thể lên làm thủ tục nhập học bình thường theo lịch.

Sau 2 tuần kể từ ngày nhập học, thí sinh trúng tuyển không đến nhập học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách.

ĐH Ngoại thương (cơ sở Quảng Ninh)

Chuyên ngành A A1 D1
Kế toán 18 17 17
Quản trị du lịch và khách sạn 18 17 17
Kinh doanh quốc tế 18 17 17

Mức điểm này áp dụng với HSPT KV3. Thời gian nhập học dự kiến là ngày 8/9/2014.

Các ngành còn chỉ tiêu NV2 và điểm xét tuyển của ĐH Ngoại thương (cơ sở Quảng Ninh):

Ngành/ Khối thi Chỉ tiêu Điểm xét tuyển
Quản trị kinh doanh:
+ Chuyên ngành Kế toán 29
+ Chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn 33
Kinh doanh quốc tế 34
A 19
A1, D1,2,3,4,6 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 1) 18

Mức điểm xét tuyển trên áp dụng với HSPT KV3. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 18-29/8/2014 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật), gửi theo địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, ĐH Ngoại thương, 91 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 

Điểm trúng tuyển hệ liên thông:

Khối A: Từ 18 điểm trở lên

Khối A1, D1: 17 điểm trở lên

Mức điểm này áp dụng với HSPT KV3. Ngày nhập học: 25-27/8/2014.

  • Nguyễn Thảo

Tin liên quan

 
  • Tags: