Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Học trò nghĩ gì về tình dục học đường?

Có khoảng 10% học sinh hết lớp 9 và 39% hết lớp 12 đã từng quan hệ tình dục, trong đó 10% học sinh THPT thừa nhận đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên. Đó là những con số thống kê bất ngờ về tình trạng quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên tại Việt Nam hiện nay.

Trước thực trạng đó, các bạn học sinh có suy nghĩ như thế nào? Dưới đây là chia sẻ của một số các bạn học sinh trên địa bàn Hà Nội.

 

Thúy Nga – Nguyễn Huyền

Thực trạng bất ngờ về tình dục học đường ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng bất ngờ về tình dục học đường ở Việt Nam hiện nay

Đến hết lớp 9, khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục, hết lớp 12 thì con số này là 39%. Có 10% học sinh THPT báo cáo đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên.