Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

10 cách nói lời chào tạm biệt trong tiếng Anh

"Good bye" không phải từ duy nhất để chào tạm biệt. Hãy cùng tìm hiểu danh sách 10 từ dùng để chào tạm biệt dưới đây.

10 cách nói lời chào tạm biệt trong tiếng Anh

 
  • Nguyễn Thảo