10 danh từ tập hợp tiếng Anh ít người biết đến

Danh từ tập hợp là những danh từ để chỉ một nhóm người, bầy đàn động vật, cây cối... Dưới đây là 10 danh từ tập hợp rất hữu ích trong giao tiếp tiếng Anh.

10 danh từ tập hợp tiếng Anh ít người biết đến

A stand: chỉ một nhóm, một lùm cây, rừng cây nhỏ (cùng một loài cây)

A clump: có thể dùng cho những cây sậy, rong rêu và nhiều loài thực vật khác

A brood: một ổ trứng gà ấp, hoặc những loài động vật nhỏ được sinh ra cùng lúc

A bevy: một đàn chim, một nhóm phụ nữ hoặc sự thừa mứa một cái gì đó

A host: một nhóm du khách, một đàn chim hoặc bất cứ thứ gì đó lớn tụ tập cùng nhau

 

A swarm: một đàn, bầy những côn trùng có thể bay

A pride: một đàn sư tử, hoặc dùng cho những loài chim ấn tượng như đà điểu, công

A bed: một bầy, một nhóm, dùng cho các động vật thân mềm sống dưới nước

A school: một đàn cá

A band: một nhóm có chung sở thích (nhóm nhạc)

  • Nguyễn Thảo