5 cụm từ đồng âm khác nghĩa gây cười trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, 5 cụm từ đồng âm khác nghĩa dưới đây đôi khi trở nên hài hước khi ở trong những trường hợp cụ thể.

Tự học tiếng Anh, bí kíp học tiếng Anh

 
  • Nguyễn Thảo