"Nếu có quyền lực vô hạn, bạn sẽ làm gì?"

“Nếu có quyền lực vô hạn thì bạn sẽ làm gì?”. Chúng ta cùng xem các nhân vật trong phim Friends trả lời câu hỏi này thế nào nhé.

Trong tiếng Anh, câu điều kiện loại hai diễn tả một hành động không có thực ở thì hiện tại có mẫu như sau:

[Chủ ngữ + động từ ở thì quá khứ, chủ ngữ + would/could/should + động từ]

 

Nếu bạn có quyền lực vô hạn thì bạn sẽ làm gì?” - Chúng ta cùng xem các nhân vật trong phim Friends trả lời câu hỏi này thế nào nhé.

Kim Ngân

 
 
 
 
 

Tuyển sinh đại học 2017

Hơn 2700 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sai lỡ cơ hội vào trường yêu thích

Hơn 2700 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sai lỡ cơ hội vào trường yêu thích

Hơn 2.700 thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Luật TP.HCM không tham gia đánh giá năng lực do trường tổ chức nhưng cũng không điều chỉnh nguyện vọng. Những thí sinh này đã mất cơ hội xét tuyển nguyện vọng 1.