"Ác giả ác báo" dịch là gì trong tiếng Anh?

Những thành ngữ như "nước đổ đầu vịt", "ác giả ác báo"... tương đương với thành ngữ nào trong tiếng Anh? Hãy cùng làm bài trắc nghiệm sau để tìm hiểu một số thành ngữ thú vị.

 
  • Nguyễn Thảo