Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Cách dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

Giới từ là một nội dung quan trọng với người học tiếng Anh. Qua những ví dụ cụ thể dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng các giới từ chỉ thời gian quen thuộc nhất.

Cách dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

 
  • Nguyễn Thảo