“Fun” và “funny” có gì khác nhau?

“Fun” vừa là tính từ vừa là danh từ, còn “funny” lại chỉ tồn tại dưới dạng tính từ.

“Fun” và “funny” có gì khác nhau?

“Fun” vừa là tính từ, vừa là danh từ, được dùng khi bạn đang vui vẻ với chính bản thân mình và tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời.

Ví dụ: 

• An amusement park is fun because you enjoy yourself and have a good time there/ Công viên trò chơi rất vui vì bạn được tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ở đó.

 

• The roller coaster ride was fun/ Trò tàu lượn chơi thật là vui.

“Funny” lại chỉ tồn tại dưới dạng tính từ, ý chỉ một tình huống, hay một người nào đó làm bạn buồn cười.

Ví dụ: 

• A comedian is funny because he/she will tell you jokes that make you laugh/ Một nghệ sĩ hài buồn cười vì anh ấy/ cô ấy sẽ kể những câu chuyện khiến bạn bật cười.

• Her jokes were very funny/ Những câu chuyện của cô ấy thực sự rất buồn cười.

Kim Ngân

 
 
 

Tin liên quan