Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Một phút học thành ngữ: "A fish out of water"

Chúng ta cùng tìm hiểu một thành ngữ rất thú vị trong tiếng Anh là "A fish out of water".

Nghĩa đen của thành ngữ “A fish out of water” là “cá ra khỏi môi trường nước”.

Thành ngữ này được dùng để chỉ cảm giác không thoải mái, lạ lẫm khi ai đó ở trong một hoàn cảnh mà họ chưa từng trải qua, chưa từng có kinh nghiệm trước đó.

 

Ví dụ: Travelling abroad alone makes me feel like a fish out of water.

Đi du lịch nước ngoài một mình khiến tôi cảm thấy như cá mắc cạn vậy.

  • N.Thảo(Clip: VOA Learning English)
 
 
 

Tin liên quan