Những động từ tiếng Anh thường xuyên sử dụng trong nhà bếp

Những động từ tiếng Anh dưới đây chắc chắn là cần thiết khi bạn phải vào bếp. 

Tự học tiếng Anh, bí kíp học tiếng Anh

 
  • Nguyễn Thảo