Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

“Thắng hay bại” nói như thế nào trong tiếng Anh?

Trong Follow Us số lần này, Khánh Vy và Dustin sẽ giới thiệu một số thành ngữ có liên quan tới việc bơi lội.

Ditch somebody: bỏ lại ai

Sink or swim: thành công hay thất bại

Give somebody a piggy back: cõng ai đó

Drown: đuối nước

 

Tone up one’s muscles/ get in shape/ get fit: săn chắc cơ

Rip one’s muscles: làm rách cơ

Make a splash: làm tốt, thành công

Nguyễn Thảo(Clip: VTV7)