Trắc nghiệm phân biệt những từ tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn

Có nhiều từ trong tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn về nghĩa vì cách viết rất giống nhau. Hãy cùng thử sức bằng bài trắc nghiệm dưới đây. 

 

Nguyễn Thảo

 
 
 

Tin liên quan