Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Ý nghĩa không tưởng của thành ngữ "for a song"

Sử dụng những khái niệm về chủ đề âm nhạc nhưng lại có ý nghĩa hoàn toàn khác, những thành ngữ tiếng Anh này nên đáng để người học ghi nhớ.

 
Ý nghĩa không tưởng của thành ngữ 'for a song'

  1. Nguyễn Thảo