Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Kiểm tra vốn từ vựng tiếng Anh trước khi đi du lịch

Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một bộ từ vựng hữu ích khi đi du lịch. Hãy cùng thử sức để kiểm tra vốn từ vựng du lịch của bạn nhé!

 
  • Nguyễn Thảo