Tên tiếng Anh các thiết bị văn phòng cần phải nhớ

Dân công sở hãy ghi nhớ những từ vựng về dụng cụ văn phòng này để giao tiếp tiếng Anh dễ dàng hơn nhé.

Tên tiếng Anh các thiết bị văn phòng cần phải nhớ

 
Nguyễn Thảo
 
 
 

Tin liên quan