Trắc nghiệm với 10 từ hay bị viết sai chính tả trong tiếng Anh

Bài trắc nghiệm đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn ôn lại cách viết của 10 từ tiếng Anh thông dụng nhưng hay gây nhầm lẫn.

 

Kim Ngân