Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bắt đầu nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Các tổ chức, cá nhân đề cử hoặc tựng ứng cử có thể gửi hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu tới Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia từ 15/12/2017 đến hết ngày 21/1/2018.

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Cơ quan Thường trực của giải thưởng Tạ Quang Bửu vừa thông báo về việc tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018.

Theo đó, thời gian nhận hồ sơ đề cử hoặc tự ứng cử là từ 15/12/2017 đến hết ngày 21/1/2018.

Thời gian xét chọn giải thưởng từ tháng 2/2018 đến tháng 4/2-18.

Việc công bố và trao giải thưởng sẽ được tiến hành vào tháng 5/2018.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng, do cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ đề cử hoặc cá nhân nhà khoa học ứng cử, bao gồm:

- Đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu

- Bài báo công bố công trình khoa học theo quy định;

- Thuyết minh công trình khoa học

 

- Lý lịch khoa học

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trường hợp công trình khoa học là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước);

Trường hợp hồ sơ được lựa chọn đưa vào đánh giá tại Hội đồng Giải thưởng, tác giả được xem xét trao Giải thưởng phải bổ sung bản xác nhận về mức độ đóng góp đối với công trình khoa học từ các tác giả còn lại của công trình.

Bắt đầu nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018
2 nhà khoa học được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017. Ảnh: Lê Văn

Trường hợp hồ sơ được lựa chọn đưa vào đánh giá tại Hội đồng Giải thưởng, tác giả được xem xét trao Giải thưởng phải bổ sung bản xác nhận về mức độ đóng góp đối với công trình khoa học từ các tác giả còn lại của công trình.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ KH&CN được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Năm 2018 là năm thứ 5 giải thưởng được tổ chức.

Mỗi năm Giải thưởng Tạ Quang Bửu sẽ được trao cho từ 1 đến 3 tác giả của công trình khoa học và 1 giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác giả công trình khoa học.

Theo thông lệ từ các năm trước, mỗi cá nhân được trao giải thưởng sẽ nhận được bằng chứng nhận giải thưởng của Bộ trưởng Bộ KHCN và tiền thưởng 200 triệu đồng (đối với giải thưởng dành cho tác giả các công trình khoa học) và 50 triệu đồng (đối với giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ là tác giả của công trình khoa học).

Hà Phương

 
 
 

Tin liên quan