Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Dự thảo môn Mĩ thuật chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Mĩ thuật chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, sau khi công bố chương trình các môn học, Bộ sẽ lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tầng lớp xã hội trong 60 ngày. Sau đó, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện dựa trên những ý kiến đóng góp.

Trước đó, hồi cuối tháng 7/2017, Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình SGK (Bộ GD-ĐT) đã thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể làm cơ sở để triển khai chương trình môn học và biên soạn SGK.

Chương trình môn học là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học trong thực hiện mục tiêu GDPT, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học mỗi lớp hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng kế hoạch dạy học môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục của môn học.

Ban Giáo dục

Dự thảo môn Công nghệ chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Công nghệ chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Công nghệ chương trình giáo dục phổ thông mới.

 
Dự thảo môn Sinh học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Sinh học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Sinh học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Hóa học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Hóa học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Hóa học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Vật lí chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Vật lí chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Vật lí chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Khoa học tự nhiên chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Khoa học tự nhiên chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Khoa học tự nhiên chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Địa lí chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Địa lí chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là Dự thảo môn Địa lí chương trình giáo dục phổ thông mới.